Zadejte následující údaje pro zaregistrování:
Login:
Heslo:

Jméno a příjmení:
Obec, č.p../ č. bytu :
Email:

Poznámka: Stránky jsou určeny pro zabezpečený přístup na stránky Stavebního bytového družstva Sušice.
Musí být vyplněny všechny údaje! Především musí být správě e-mail, na který je zasíláno oznámení o přidělení práva vstupu!

Vzor:

Login: SBD
Heslo: Susice

Jméno a příjmení: Jaroslav Bytovec
Obec, č.p./ č.bytu: Sušice, 1111/5
e-mail: spravce@sbdsusice.cz

Vyčkejte prosím na doručení potvrzujícího e-mailu.
Přístupová práva nejsou přidělena automaticky, ale po kontrole administrátorem.

Pokud jméno a byt nebudou v návaznosti, nebude na stránky přístup umožněn.