Vážení návštěvníci stránek Stavebního bytového družstva Sušice.

Stavební bytové družstvo Sušice má sídlo v Sušici. Kontaktní adresa U Kapličky 316, Sušice II, PSČ 342  01. Sušice je krásné, troufáme si říci malebné město, které je pravou "Bránou Šumavy". SBD Sušice, jak často používáme zkrácený název, bylo založeno již v lednu roku 1959! Nejsme družstvem velkým, počet bytů ve správě se pohybuje okolo 1500 bytů, ale jsme takovým správcem bytového fondu, který skýtá 100 % záruku kvalitní správy nemovitostí a správy svěřených finančních prostředků.

Vzhledem k tomu, že se zabýváme pouze správou nemovitostí, nevstupujeme do žádných rizikových operací, investic nebo jiných transakcí, jsme přesvědčeni o tom, že bychom měli co nabídnout i Tobě, milý návštěvníku našich stránek. Kontaktní údaje jsou uvedeny vlevo.

S přáním mnoha hezkého Ing. Jiří Petrák .

Pokud nemáte svůj login, zaregistrujte se

Informace pro delegáty Stavebního bytového družstva Sušice

Upozornění: Termín shormáždění delegátů bude změněn. Zatím není znám datum. Omlouváme se!!!

P O Z V Á N K A
na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Sušice,
které se koná ve středu 20. května 2020 od 16,30 hod. v Hotelu Pekárna, T.G.Masaryka 129, Sušice

Program:

 1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu a komisí
 2. Zpráva představenstva o činnosti představenstva a družstva v roce 2020
 3. Zpráva kontrolní komise
 4. Hospodaření družstva
  1. Seznámení s účetní uzávěrkou roku 2019, schválení rozdělení  hospodářského výsledku
  2. Projednání hospodářského finančního plánu roku 2020
  3. Projednání poplatku na správu
 5. GDPR – ochrana osobních údajů – proškolení funkcionářů družstva
 6. Občerstvení
 7. Diskuse
 8. Usnesení a závěr

Za představenstvo :

 

                                                                                              
                                                                                  Ing. Jiří Petrák
                                                                                              předseda představenstva