Informační deska SBD Sušice

 

Společné informace Okruh hospodaření družstva Okruh změna stanov
Delegáti 2021 Příloha: 1  Stanovy 2013
Informace k rozhodnuti představenstva Příloha: 2  Stanovy změna
Rozhodnutí představenstva Příloha: 3  Stanovy rozdíly
Druhá informace k rozhodování v písemné formě (per rollam) Příloha: 4  Stanovy 2021

Shromáždění delegátů v roce 2021 proběhne per rollam. Rozhodné datum bude 28.6.2021. Bude hlasováno o:

 1. Zprávě představenstva o činnosti představenstva a družstva v roce 2020
 2. Zprávě o činnosti kontrolní komise v roce 2020
 3. Zprávě o hospodaření družstva v roce 2020
 4. Hospodářsko-finančním plánu na rok 2021
 5. Změně stanov družstva

Pro delegáty budou na stránkách postupně zveřejňovány potřebné informace, podklady, výzvy k hlasování a vyjádření.

 1. Rozhodnutí představenstva. Musí být určeny podmínky pro hlasování per rollam a delegátům s dostatečm předstihem zaslány. Odesláno 30.3.2021.
 2. Průvodní dopis k rozhodnutí představenstva určujícího podmínky pro hlasování shormáždění delegátů per rollam. Odesláno dne 30.3.2021.
 3. Druhá informace k rozhodování v písemné formě (per rollam).
 4. Výzva k rozhodnutí delegátů Stavebního bytového družstva Sušice „per rollam“
 5. VYJÁDŘENÍ K NÁVRHU ROZHODNUTÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ PER ROLLAM
  Příloha: 1. Zpráva představenstva o činnosti představenstva a družstva v roce 2020
  Příloha: 2. Zpráva o činnosti kontrolní komise v roce 2020
  Příloha: 3. Zpráva o hospodaření SBD Sušice za rok 2020
  Příloha: 4. Hospodářsko-finanční plán na rok 2021
 6. Výzva k rozhodnutí delegátů Stavebního bytového družstva Sušice „per rollam“ změna stanov Stavebního bytového družstva Sušice
 7. VYJÁDŘENÍ K NÁVRHU ROZHODNUTÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ PER ROLLAM o změně stanov Stavebního bytového družstva Sušice
  Podpis musí být ověřen!
 8. Notářský zápis číslo NZ 121/2021 ze dne 4.5.2021
 9. Notářský zápis číslo NZ 229/2021 ze dne 8.7.2021
 10. Oznámení ROZHODNUTÍ DELEGÁTŮ PER ROLLAM o změně stanov Stavebního bytového družstva Sušice
 11. Oznámení rozhodnutí „per rollam“ delegátů Stavebního bytového družstva Sušice